Certyfikaty

Imię i nazwisko: Teresa Rdzanowska

Stanowisko: Dyrektor Biura Prawnego

Plik certyfikatu: TR.cer

 

Imię i nazwisko: Piotr Burczaniuk

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Biura Prawnego

Plik certyfikatu: PB.cer

 

Imię i nazwisko: Marta Krakowczyk

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Legislacji i Spraw Organizacyjnych

Plik certyfikatu (wygasł): MK.cer