Elektroniczny Dziennik Urzędowy ABW

https://www.abw.gov.pl/ABW/dziennik/2016/1253,Zarzadzenie-Nr-12.html
2021-07-25, 15:35
Informacje o dzienniku
Rocznik
2016
Pozycja
9
Data ogłoszenia
11.04.2016
Czas udostępnienia
12.04.2016
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
11.04.2016
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2016/9 Ogłoszony: 11.04.2016 Zarządzenie Nr 12 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia ewidencji i gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opcje strony