Elektroniczny Dziennik Urzędowy ABW

https://www.abw.gov.pl/ABW/dziennik/2015/1189,Zarzadzenie-nr-24.html
2021-07-25, 13:38
Informacje o dzienniku
Rocznik
2015
Pozycja
13
Data ogłoszenia
24.07.2015
Czas udostępnienia
11.08.2015
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
24.07.2015
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2015/13 Ogłoszony: 24.07.2015 Zarządzenie Nr 24 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opcje strony