Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w której określone zostały zasady, rodzaje i sposób przeprowadzania postępowań sprawdzających oraz procedury ochrony fizycznej i teleinformatycznej, zastąpiła obowiązującą od 1999 roku poprzednią regulację.System ochrony informacji niejawnych jest oparty na kilku podstawowych zasadach, które są wiążące niezależnie od zmian wprowadzanych w rozwiązaniach szczegółowych.

Nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” wynika z konieczności ochrony przed poważną lub wyjątkowo poważną szkodą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do tego typu danych mogą uzyskać wyłącznie ludzie godni zaufania i odpowiednio sprawdzeni. Jeśli zostaną ujawnione informacje, że osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa, nie daje rękojmi zachowania tajemnicy, ABW (lub pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona) przeprowadza wobec niej kontrolne postępowanie sprawdzające. Instytucje i firmy, które są w posiadaniu informacji niejawnych, podlegają kontroli w zakresie ich ochrony. Agencja, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, ściśle współpracuje z pionami ochrony w poszczególnych podmiotach.

W ramach współpracy międzynarodowej Polska musi zapewnić jednolity stopień bezpieczeństwa informacji klasyfikowanych, które są wymieniane z zagranicznymi partnerami. Taką gwarancję dają umowy dwustronne oraz regulacje organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, tzn. odpowiada za wdrażanie uzgodnionych zasad i środków ochrony informacji niejawnych.

Od dnia 2 stycznia 2011 r. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa. W sferze wojskowej funkcję tę Szef ABW pełni za pośrednictwem Szefa SKW.

Wytyczne w sprawie postepowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi

Polityka kryptograficzna

Wykaz umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Dane kontaktowe

e-mail: nsa@abw.gov.pl

fax: (22) 5857443

 

Dodatkowe informacje znajdują się w serwisie BIP ABW:

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF