Wykaz umów

Wykaz umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych:

 1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Tiranie dnia 21 września 2004 r. – Dz.U. z 2005 r., Nr 247, poz. 2093;
 2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ochronie informacji niejawnych wymienianych w sferze obronności, podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 525;
 3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Wiedniu dnia 4 grudnia 2013 r. – Dz. U. 2014, poz. 1746;
 4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Baku dnia 31 maja 2019 r. – Dz. U. z 2020 r., poz. 447;
 5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Sarajewie dnia 7 czerwca 2016 r. – Dz.U. z 2017 r., poz. 1254;
 6. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. – Dz.U. z 2006 r., Nr 197, poz.1446;
 7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 października 2016 r.– Dz.U. z 2017 r., poz. 2071;
 8. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 275;
 9. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2014 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 246;
 10. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. – Dz.U. z 2005 r., Nr 193, poz. 1612;
 11. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2022 r. – Dz. U. z 2022 r., poz. 2634;
 12. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 2018 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2040;
 13. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 2007 r. – Dz.U. z 2008 r., Nr 121, poz. 780;
 14. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie  dnia 28 maja 2008 r. – Dz.U. z 2009 r., Nr 49, poz. 394;
 15. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Tbilisi dnia 8 października 2015 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1587;
 16. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Madrycie dnia 18 kwietnia 2006 r. oraz w Warszawie dnia 24 maja 2006 r. – Dz.U. z 2007 r., Nr 141, poz. 994;
 17. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanego przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r. – Dz.U. z 2012 r., poz. 253;
 18. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Astanie dnia 5 listopada 2010 r. – Dz.U.2012, poz. 794;
 19. Umowa  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o ochronie wojskowych  informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 30 września 2009  r. – Dz.U. z 2010 r., Nr 141, poz. 947;
 20. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2008 r. – Dz.U. z 2009 r., Nr 117, poz. 980;
 21. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r. – Dz.U. z 2004 r., Nr 221, poz. 2242;
 22. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 12 maja 2015 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1589;
 23. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Skopje dnia 24 listopada 2009 r. – Dz.U. z 2010 r., Nr 203, poz. 1349;
 24. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 677;
 25. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lutego 2023 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 1711;
 26. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 lutego 2007 r. – Dz.U. z 2008 r., Nr 22, poz. 132;
 27. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Lizbonie dnia 2 sierpnia 2007 r. – Dz.U. z 2009 r., Nr 154, poz. 1228;
 28. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Gdańsku dnia 30 kwietnia 1999 r. – Dz.U. z 2002 r., Nr 206, poz. 1748;
 29. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r. – Dz.U. z 2008 r., Nr 217, poz. 1384;
 30. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r. – Dz.U. z 2007 r., Nr 141, poz. 996;
 31. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 795;
 32. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1387;
 33. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie  dnia 14 maja 2009 r. – Dz.U. z 2010 r., Nr 118, poz. 791;
 34. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Thun dnia 7 września 2022 r. – Dz.U. z 2023 r., poz. 1137;
 35. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2007 r. – Dz.U. z 2008 r., Nr 217, poz. 1382;
 36. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, sporządzona w Ankarze dnia 24 maja 2021 r. – Dz.U. z 2023r., poz. 267;
 37. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. – Dz.U. z 2017 r., poz. 81;
 38. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r. – Dz.U. z 2007 r., Nr 224, poz. 1658;
 39. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. – Dz.U. z 2007 r., Nr 140, poz. 985, zmieniona umową z dnia 15 lutego 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r. – Dz.U. z 2017 r., poz. 1262;
 40. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Hanoi dnia 9 września 2010 r. – Dz.U. z 2012 r., poz. 232;
 41. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Bukareszcie dnia 29 stycznia 2014 r. – Dz.U. 2015, poz. 117;
 42. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie  dnia 11 lutego 2005 r. – Dz.U. z 2007 r., Nr 30, poz. 196;

 

Opcje strony

do góry