Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku będącego w trwałym zarządzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez wykonanie jego głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu jest optymalizacja kosztów i efektów związanych z zapotrzebowaniem energetycznym budynku będącego w stałym zarządzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej (termomodernizacji), która przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej oraz poprawy efektywności energetycznej budynku. Efektem realizacji projektu będzie również zmniejszenie emisji CO2 i zapotrzebowania na energię końcową. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby ABW.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 32 852 404,94 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej stanowi 27 741 359,19 zł.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy dofinansowania projektu między prof. dr. hab. Piotrem Pogonowskim, Szefem ABW, oraz Panem Kazimierzem Kujdą, Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszelkie sygnały o nieprawidłowościach dotyczących projektu proszę zgłaszać za pomocą formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

W tym celu stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania nieprawidłowości znajdują się na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Opcje strony

do góry