Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

publikacja

Wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa.

Układ tematyczny każdego numeru odpowiada ustawowym zadaniom Agencji. Teksty dobrane są w taki sposób, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz problematyki z uwzględnieniem różnorodności opinii oraz sposobów podejścia do poruszanych zagadnień. Wszystkie artykuły z PBW są zamieszczane na oficjalnej stronie ABW w zakładce „Publikacje”.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można odnaleźć w Index Copernicus Journal Master List z liczbą 67,57 punktu. Czasopismo jest również dostępne w bazach: Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH) i Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją PBW prosimy o kontakt pod adresem: redakcja.pbw@abw.gov.pl

Redakcja „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie papierowe (ISSN 2080-1335).

Opcje strony

do góry