Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Komunikat

29.05.2024

Szybka reakcja polskich służb. Akt oskarżenia wobec ob. Ukrainy podejrzanego o prowokację i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski.

28 maja br. aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzone pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, przeciwko obywatelowi Ukrainy podejrzanemu o prowokację i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski.

9 marca br. funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie, we współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Korczowej, zatrzymali 26-letniego ob. Ukrainy Oleksandra D., który – za pośrednictwem komunikatora internetowego – zachęcał obywatela Polski do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność ta miała polegać na udostępnieniu zdjęć pojazdów wojskowych, które przeznaczone były na pomoc dla Ukrainy i przekraczały granicę polsko-ukraińską. W zamian za udzielone informacje obywatel Polski miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro.

Podejrzany Oleksandr D. został przesłuchany i usłyszał zarzuty z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 24 k.k. w zw. z art. 130 § 2 k.k. oraz z art. 190 § 1 k.k. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ze względu na wagę zarzucanych czynów, przychylił się do wniosku prokuratora.

Zebrany w śledztwie materiał, nie pozostawiający wątpliwości co do winy oskarżanego, pozwolił prokuratorowi na sporządzenie aktu oskarżenia w zakresie zarzucanych podejrzanemu czynów, które zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat. 

Jacek Dobrzyński
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Opcje strony

do góry