Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Zatrzymanie osiemnastolatka planującego atak terrorystyczny

14.07.2023

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który w porozumieniu z innymi osobami, podającymi się za reprezentujące organizację terrorystyczną „Państwo Islamskie” i wspierające ISIS, planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach urzędów państwowych na terytorium Polski. Do zatrzymania doszło 16 czerwca 2023 r. na terenie województwa dolnośląskiego.

W toku wykonywanych czynności służbowych ABW uzyskała informacje, że osiemnastoletni obywatel RP zamierza przeprowadzić atak terrorystyczny. Pod koniec 2022 r. dokonał konwersji na wyznanie islamskie. Wzorował się na takich osobach jak Osama Bin Laden, Ibrahim Awwad, Abubakr Al-Bahdadi, Anwar Al-Awlaki. Inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego”. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce.

16 czerwca 2023 r. funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu zatrzymali podejrzanego oraz przeszukali miejsce jego zamieszkania i ujawnili dowody planowanego przestępstwa. W toku postępowania Agencja przeprowadziła również przeszukania w miejscach zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i posiadały wiedzę na temat planowanego zamachu.

Zatrzymany obywatel RP usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Mężczyźnie przedstawiono także zarzut planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Wobec wymienionego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Opcje strony

do góry