Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Akt oskarżenia w sprawie dot. wyłudzeń VAT w obrocie energią elektryczną

17.03.2023

Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko osobie przebywającej na terenie Estonii (nieposiadającej obywatelstwa żadnego kraju), oskarżonej m.in. o przestępstwa skarbowe związane z obrotem energią elektryczną. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Postępowanie wobec oskarżonej zostało wyłączone z wielowątkowego i obszernego śledztwa. W jego ramach rozpracowano międzynarodową grupę przestępczą, która w latach 2013-2014, przy wykorzystaniu powiązanych ze sobą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie energią elektryczną, dokonywała oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT. Działania grupy, poprzez wewnątrzwspólnotowe dostawy towaru opodatkowane zerową stawką, doprowadziły do nienależnego zwrotu podatku VAT.

Do ujawnienia przestępstw przyczyniła się m.in. analiza jednej z międzynarodowych giełd rynku energii elektrycznej, za pośrednictwem której prowadzony był obrót. Analiza ta wykazała nieuzasadnioną ekonomicznie powtarzalność międzynarodowego łańcucha transakcji, której skutkiem była manipulacja ceną energii na rynku. Część podmiotów biorących udział w tym procederze była przedsiębiorstwami nieprofesjonalnymi ani nieuznanymi w branży. Dodatkowo rzeczywisty obrót energią odbywał się za pośrednictwem zagranicznych sieci przesyłowych. Poprzez ruchy na giełdach we Francji, Niemczech i Republice Czeskiej energia nie wpływała na polski obszar ani nie pochodziła z firm mających siedzibę w Polsce.

W latach 2019-2022 do sądu skierowano w tej sprawie akty oskarżenia wobec trzech obywateli Danii i kolejnej osobie nieposiadającej obywatelstwa żadnego państwa. Pod koniec lutego 2023 r. aktem oskarżenia objęto poszukiwaną w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, przebywającą na terenie Estonii, kobietę. Pełniła ona funkcję prezesa polskiej spółki, za pomocą której wystawiono nierzetelne faktury VAT. Służyły one kolejnym polskim firmom do wprowadzenia w błąd organów skarbowych, co skutkowało stratami Skarbu Państwa w wysokości około 68 mln złotych.

Śledztwo jest prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Postępowanie ma charakter wielowątkowy. Jak ustalono, kolejni podejrzani w sprawie przebywają na stałe poza granicami RP. Śledztwo prowadzone jest przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich.

Opcje strony

do góry