Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2233,Akt-oskarzenia-w-sprawie-nielegalnego-hazardu.html
17.06.2024, 23:09

Akt oskarżenia w sprawie nielegalnego hazardu

03.01.2023

Po śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzonym przy udziale Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Prokurator Regionalny w Szczecinie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej organizującej w okresie od 2013 do 2021 r. na terenie całego kraju nielegalne gry hazardowe na automatach o niskich wygranych.

W wyniku zakończonego właśnie śledztwa – prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie DABW w Gdańsku, przy udziale Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego – ustalono, że w punktach usługowo-handlowych na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego organizowane były począwszy od 2013 r. gry na automatach hazardowych z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych. Członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem lokali nadających się do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i cykliczną zbiórką gotówki z automatów, którą następnie przekazywali Marianowi Ż.  – brodnickiemu przedsiębiorcy kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą.

W toku śledztwa, w wyniku przeszukań w punktach usługowo-handlowych na terenie całej Polski, jak również w magazynie jednej ze spółek Mariana Ż. zlokalizowanym w Brodnicy, zatrzymano łącznie 2 931 automatów do gry oraz zabezpieczono znajdujące się w nich pieniądze w łącznej kwocie 555 628 zł.

Ustalona korzyść majątkowa osiągnięta przez wszystkich członków grupy z przestępczego procederu wyniosła prawie 470 mln zł. O sposobie podziału korzyści decydował Marian Ż., który osobiście przyjął w gotówce w ramach rozliczeń kwotę ponad 200 mln zł.

Na poczet przepadku korzyści uzyskanych z popełnienia czynu zabronionego zastosowano wobec podejrzanych zabezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie 110 761 381,18 zł.

40 oskarżonym w tej sprawie przedstawiono łącznie 3 406 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz organizowania na automatach gier hazardowych z naruszeniem art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Do sądu przesłano liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia oraz przekazano materiał dowodowy zawarty w prawie 1000 tomów akt.

Większość zarzucanych podejrzanym przestępstw to przestępstwa karnoskarbowe zagrożone karą w wymiarze przekraczającym 7 lat pozbawienia wolności. Kierującemu grupą przestępczą Marianowi Ż. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Opcje strony