Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Akt oskarżenia w śledztwie dot. wyłudzeń

30.08.2022

Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę wobec 10 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani poprzez fikcyjne transakcje doprowadzili do wyłudzenia dotacji w kwocie ponad 20 mln zł oraz podatku VAT. Straty, które w wyniku tego procederu poniósł Skarb Państwa, wyniosły ponad 32 mln zł.

Przedmiotem działalności grupy było wprowadzanie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur dotyczących obrotu towarami do produkcji zniczy. Przestępczy proceder realizowany był poprzez zarejestrowanych podatników, którzy kupowali wskazane towary od firm litewskich. Środki na zakup towarów pochodziły w całości od jednego z podejrzanych –  właściciela fabryki produkującej znicze. Towary pochodzące z litewskich firm były kupowane z zerową stawką VAT i odsprzedawane przez firmy objęte śledztwem do firmy podejrzanego producenta. Następnie firmy te – w celu uniknięcia płacenia podatku VAT – przyjmowały i wystawiały faktury na fikcyjne zakupy towarów w postaci maszyn i urządzeń.

Nierzetelne faktury posłużyły jednocześnie członkom grupy do wyłudzenia wielomilionowej dotacji na zakup wcześniej wspomnianych maszyn do produkcji zniczy, pochodzącej ze środków Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również wyłudzenia wielomilionowego kredytu z banku, dzięki któremu otrzymana dotacja miała być rozliczona.

Ustalono, że nadzór nad spółkami biorącymi udział w procederze był realizowany poprzez podstawionych prezesów spółek – tzw. „słupy”. W toku śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 20 mln złotych.

Kwota uszczupleń należności publicznych z tytułu wyłudzenia dotacji i niepłacenia podatku VAT wyniosła ponad 32 mln złotych.

Osobom kierującym procederem, jak również „słupom”, postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy w obrocie paliwami, a także zarzuty karno-skarbowe. Podejrzani działali na terenie Wielkopolski, Podlasia oraz Małopolski.

Śledztwo prowadzone było przez Delegaturę ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Opcje strony

do góry