Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Wyrok 13 lat pozbawienia wolności dla twórcy piramidy finansowej

Na 13 lat pozbawienia wolności 25 maja 2021 r. sąd skazał Sylwestra S., byłego prezesa spółki Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o. o., podejrzanego w śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyłudzenie ponad 60 mln zł od swoich klientów. Oskarżony poprzez swoją działalność oszukał ponad 800 osób.

Sylwester S., jako prezes spółki w latach 2005-2013 doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swoich klientów i wprowadził ich w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych. Oskarżonemu udowodniono, że stworzył mechanizm tzw. piramidy finansowej, czyli zachęcał do wpłat nowych klientów, których zapewniał o wysokim poziomie zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczał na zyski wcześniej pozyskanych klientów. Jednocześnie wprowadzał ich w błąd, nie informując o ponoszonym ryzyku ani o rzeczywistym celu inwestycji realizowanych przez spółkę Remedium. W ten sposób Sylwester S. zgromadził kwotę ponad 60 mln zł. Znaczna część pokrzywdzonych nigdy nie odzyskała powierzonych oskarżonemu środków.

Dodatkowo, Sylwester S. został oskarżony o oszustwo w wysokości 4 mln zł na szkodę inwestora poprzez wprowadzenie go w błąd, co do zamiaru i możliwości budowy elektrowni wiatrowych i solarnych. Oskarżony działał również na szkodę Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o., przez co spowodował szkodę majątkową w wysokości 26 mln zł.

Sąd zarzucił Sylwestrowi S. także prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia i niezgłaszanie wniosków o upadłość Remedium i innych zarządzanych podmiotów pomimo warunków uzasadniających ich upadłość.

Oprócz 13 lat pozbawienia wolności, wobec oskarżonego Sąd Okręgowy w Olsztynie wymierzył także karę grzywny w wysokości 3 mln zł. Sylwester S. został też zobowiązany do naprawienia w części szkody poprzez zapłatę na rzecz ponad 460 osób pokrzywdzonych blisko 37 mln zł. Dodatkowo orzeczono wobec niego, obowiązujący po odbyciu kary, 10-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym.

Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że gdyby nie wybuch afery Amber Gold, działania Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz olsztyńskiej ABW rozpoznana piramida finansowa mogłaby działać jeszcze dłużej, a tym samym narazić na straty większą liczbę osób.

 

Opcje strony

do góry