Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1746,Akt-oskarzenia-zakonczyl-sledztwo-ABW.html
2021-05-06, 21:43

Akt oskarżenia zakończył śledztwo ABW

17 grudnia 2020 r. wniesieniem aktu oskarżenia zakończyło się śledztwo ABW i Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Prowadzone było przeciwko trzem osobom, w tym dwóm oskarżonym, między innymi, o czynienie przygotowania do przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych.

Atak miał zostać przeprowadzony na skonkretyzowany obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej. Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie „islamizacji” Polski.

Oskarżeni wyrażali skrajnie prawicowe poglądy, przy czym jeden z nich publicznie wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych. Drugi ze sprawców stworzył opracowanie, swego rodzaju manifest będący uzewnętrznieniem jego osobistych uprzedzeń, islamofobii, a także nawołujący do prześladowania przybyszów spoza granic Polski - począwszy od działań o charakterze chuligańskim, zastraszającym, aż po użycie broni palnej i materiałów wybuchowych.

Spisanie manifestu, stanowi modus operandi, którym posłużył się Andreas BREIVIK oraz Brenton TARRANT.

W trakcie śledztwa zabezpieczono materiały wybuchowe, cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję, a także produkty i narzędzia umożliwiające produkcję materiałów wybuchowych, prekursory narkotykowe a także substancje zawierające związki o właściwościach m. in. utleniających oraz redukujących, które mogą stanowić składniki mieszanin pirotechnicznych. Ujawniono, iż jeden ze sprawców wytwarzał broń palną, amunicję i materiały wybuchowe.

Akt oskarżenia obejmuje czyny określone, między innymi w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.

Opcje strony