Biuro Badań Kryminalistycznych

https://www.abw.gov.pl/bbk/centralna-ewidencja-eks/456,Centralna-Ewidencja-Ekspertow-Opiniujacych.html
2021-05-06, 20:25

Zarządzenie nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Centralnej Ewidencji Ekspertów Opiniujących oraz określenia warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do tej ewidencji.

Opcje strony