Elektroniczny Dziennik Urzędowy ABW

https://www.abw.gov.pl/ABW/dziennik/2017/1321,Zarzadzenie-Nr-9.html
2021-07-25, 13:58
Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
3
Data ogłoszenia
04.04.2017
Czas udostępnienia
05.04.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
04.04.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/3 Ogłoszony: 04.04.2017 Zarządzenie Nr 9 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opcje strony