Elektroniczny Dziennik Urzędowy ABW

https://www.abw.gov.pl/ABW/dziennik/2014/1104,Zarzadzenie-Nr-19.html
2021-07-25, 15:19

Zarządzenie Nr 19

Informacje o dzienniku
Rocznik
2014
Pozycja
16
Data ogłoszenia
15.10.2014
Czas udostępnienia
23.10.2014
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
15.10.2014
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2014/16 Ogłoszony: 15.10.2014 Zarządzenie Nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli wewnętrznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także ochrony przeciwpożarowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez Biuro Logistyki

Opcje strony