Elektroniczny Dziennik Urzędowy ABW

https://www.abw.gov.pl/ABW/certyfi/1690,Certyfikaty.html
2021-06-21, 19:30
Certyfikaty

Imię i nazwisko: Piotr Burczaniuk

Stanowisko: Dyrektor Biura Prawnego

Plik certyfikatu: PB.cer

 

Imię i nazwisko: Magdalena Gołaszewska

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Biura Prawnego

Plik certyfikatu: MG.cer

 

Certyfikaty archiwalne

Imię i nazwisko: Teresa Rdzanowska

Stanowisko: Dyrektor Biura Prawnego

Plik certyfikatu (wygasł): TR.cer

 

Imię i nazwisko: Piotr Burczaniuk

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Biura Prawnego

Plik certyfikatu (wygasł)PB.cer

 

Imię i nazwisko: Marta Krakowczyk

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Legislacji i Spraw Organizacyjnych

Plik certyfikatu (wygasł): MK.cer

 

Opcje strony