PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

Wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa.

Układ tematyczny każdego numeru odpowiada ustawowym zadaniom Agencji. Teksty dobrane są w taki sposób, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz problematyki z uwzględnieniem różnorodności opinii oraz sposobów podejścia do poruszanych zagadnień. Wszystkie artykuły z PBW są zamieszczane na oficjalnej stronie ABW w zakładce „Publikacje”.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 5 pkt. za zamieszczoną w nim publikację. Jest także wymieniony w bazach Index Copernicus Journal Master List z liczbą 4.95 pkt oraz w Central European Journal for Social Science and Humanities (CEJSH) prowadzonej przez Polską Akademię Nauk.

 

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją PBW prosimy o kontakt pod adresem: redakcja.pbw@abw.gov.pl

 

Redakcja „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie papierowe (ISSN 2080-1335).


 

A
A+
A++
Drukuj
PDF