Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 9 (5) 2013

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 9 (5) 2013

 

Spis treści

Pamięci płk. Konstantego Miodowicza – byłego dyrektora Zarządu Kontrwywiadu
Urzędu Ochrony Państwa
.................................................................................... 11

Konstanty Miodowicz
Wszystko zaczęło się w Krakowie .......................................................................... 13

I. Artykuły i Rozprawy .................................................................................. 15

Cristian Nita
Radical protest movements upsurge – a current challenge on the European
intelligence services agenda ................................................................................ 17

Jarosław Tomasiewicz
Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego
w Europie ........................................................................................................ 30

Krzysztof Izak
Radykalny islam na Bałkanach źródłem konfliktów społecznych i terrorystycznego
zagrożenia dla Europy ......................................................................................... 52

Grzegorz Ocieczek
Ocena poziomu makiawelizmu wśród polskich świadków koronnych jako oceny
wiarygodności ich zeznań .................................................................................... 75

Karol Jachymek
Obraz służb specjalnych w polskiej kinematografii w latach 1989–2012 ..................... 101

Maciej Kędzierski
Zastosowanie rozwinięcia teorii układów samodzielnych na potrzeby typowania
przywództwa organizacji przestępczej – analiza psychocybernetyczna ....................... 128

II. Studia i Analizy ........................................................................................ 145

Piotr Niemczyk
Wywiadownie gospodarcze jako źródła informacji „białego wywiadu” ........................ 147

Grzegorz Borowik
Zwalczanie zmów cenowych jako zagrożenia ekonomicznych interesów RP –
próba oceny skuteczności unormowań prawnych .................................................. 167

Marcin Siuda
Belgijska Służba Bezpieczeństwa Państwa i wybrane aspekty działań w ramach
profilaktyki ...................................................................................................... 194

Tomasz Kijewski
Atak terrorystyczny na kompleks gazowy Tiguentourine w In Amenas w Algierii
w styczniu 2013 r. jako przykład nowych zagrożeń dla energetycznej infrastruktury
krytycznej i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ............................................ 202

Janusz Wasilewski
Zarys definicyjny cyberprzestrzeni ....................................................................... 225

Radosław Jagiełło
Wybrane aspekty wojskowego rozpoznania osobowego ......................................... 235


III. Recenzje ................................................................................................ 243

Antoni Podolski
Polityka i agentury – na marginesie książek Piotra Zychowicza .................................. 245

Krzysztof Izak
Xavier Raufer, „Atlas radykalnego islamu” .............................................................. 248

Marek Świerczek
Po drugiej stronie lustra .................................................................................... 256

Mirosław Sikora
Recenzja ksiązki Wilhelma Dietla pt. Schattenarmeen. „Die Geheimdienste der
islamischen Welt” (pol. „Armie Cienia. Tajne służby świata islamu”)............................ 262

Marek Świerczek
Władysław Michniewicz, „Wielki bluff sowiecki” ...................................................... 271

IV. Przegląd prackon kursowych ................................................................... 275

Ogólnopolski konkurs Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą
pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa ......................................................................................................... 277

Arkadiusz Król
Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa ........... 279

Maciej Smolak
Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy .......................................... 294

V. Dokumenty i Sprawozdania ...................................................................... 307

Anna Kańciak
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz społeczeństwo informacyjne jako
przedmiot analiz naukowych i debat publicznych ................................................... 309

Kamil Galicki, Grzegorz Świszcz
Usprawnienie procesu obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego............ 318

Renata Dąbrowska
Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego w DABW Poznań dla prokuratorów
i sędziów sądów apelacyjnych pt. „Użyteczność badań poligraficznych
w postępowaniach karnych” (19 kwietnia 2013 r.) ................................................. 324

Piotr Burczaniuk
Podpisanie porozumienia z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie współpracy
naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ........................................................................ 326

O autorach ................................................................................................... 328

Informacje dla autorów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”............ 329
 

 

Opcje strony

do góry