Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 16 (9) 2017

 

Spis Treści


I. Artykuły i Rozprawy
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Studia i Analizy
 

Krzysztof Domeracki
Hezbollah oraz jego Aparat Militarny i Bezpieczeństwa...........................................................131

Anna Łasińska
Analiza nieorganicznych i organicznych pozostałości po wystrzale z broni palnej.........................157

Tomasz Kuć
Analiza funkcjonalności systemu kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi
w Polsce.......................................................................................................................190


Remigiusz Lewandowski
Analiza „Koncepcji wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną”................215

Piotr Chlebowicz
Operacja specjalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej...............................229

III. Recenzje
 
 
IV. Przegląd prac konkursowych

Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką
lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa......................................259

Dorian Duda
Operacyjne metody zwalczania terroryzmu w świetle polskiego i niemieckiego
procesu karnego............................................................................................................263

Jakub Sałek
Nielegalność czynności operacyjno-rozpoznawczych a możliwość ich procesowego
wykorzystania w postępowaniu dowodowym......................................................................288

Krystian Radziejewski
Cyberbezpieczeństwo w administracji rządowej w Rzeczypospolitej Polskiej..............................308

O autorach ................................................................................................................331

Opcje strony

do góry