Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 14 (8) 2016

 

Spis Treści


I. Artykuły i Rozprawy ...............................................................................................9
 
 
 
II. Recenzje ..............................................................................................................141
 

Marek Świerczek
T.H. Bagley, „Wojny szpiegów” .......................................................................................147

III. Przegląd prac konkursowych ...............................................................................151
 
Sandra Kochanowicz
Powstanie, organizacja i działalność Urzędu Ochrony Państwa (1990–2002) ...........................166


IV. Dokumenty i Sprawozdania .................................................................................181

Marcin Gołaszewski
Aktualne kierunki badań nad detekcją nieszczerości – spostrzeżenia po międzynarodowej
konferencji naukowej ,,Decepticon 2015”, Uniwersytet w Cambridge,
24–26 sierpnia 2015 r. ...................................................................................................183


Aleksandra Komar
VII Ogólnopolski Kongres Kobiet „Przywództwo kobiet w służbach mundurowych”,
Warszawa, 11–12 września 2015 r. ..................................................................................190

O autorach ................................................................................................................192

Opcje strony

do góry