Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 21 (11) 2019

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 21 (11) 2019

Wspomnienie o Generale Zbigniewie Nowku.........................7

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Wojnowski
Wybory prezydenckie jako narzędzie destabilizacji państw
w teorii i praktyce
rosyjskich operacji
informacyjno-psychologicznych w XX i XXI w.......................
13

Waldemar Walczak
Przestępstwa korupcyjne a legalna korupcja
– aspekty ekonomiczne i prawne.............................................
44

Przemysław Szustakiewicz
Zagadnienie unifikacji przepisów regulujących stosunek
służbowy
funkcjonariuszy służb mundurowych.......................82

Krzysztof Izak
Sieć ekstremizmów religijnych i politycznych.
Sojusznicy i wrogowie.............................................................
96

Piotr Kosmaty
Penalizacja procesu przygotowawczego do popełnienia
przestępstwa
o charakterze terrorystycznym........................135

Daniel Mider
Czarny i czerwony rynek w sieci The Onion Router
– analiza funkcjonowania
darkmarketów..............................154

Marek Świerczek
Maki-Miraż, czyli sowiecka sztuka dezinformacji................191

II. STUDIA I ANALIZY

Anna Łasińska
Analiza SEM czarnego tonera na wydrukach. Część I.........211

Paweł Trusz
Identyfikacja aparatu fotograficznego na podstawie
analizy szumu matrycy PRNU..............................................
247

Paweł Trusz
Ocena autentyczności zdjęć standardu JPEG
na podstawie analizy struktury pliku....................................
272

III. RECENZJE

Marek Świerczek
Aleksandr Aleksandrowicz Zdanowicz, Польский крест советской
контрразведки. Польская линия в работе ЧК-НКВД. 1918
1938”.......293

Robert Borkowski
Łukasz Szymankiewicz, „Terroryzm lotniczy wobec Izraela”.................304

IV. SELECTED ARTICLES IN ENGLISH

Michał Wojnowski
Presidential elections as a state destabilization tool
in the theory and practice of the Russian info-psychological
operations in the 20
th and 21st century..........................................311

Waldemar Walczak
Corruption-involving criminal acts and legal corruption
– economic and legal aspects.........................................................
334

Anna Łasińska
SEM analysis of black toners on printouts. Part I..........................363

Paweł Trusz
Camera identification based on PRNU analysis............................393

 

 

 

Opcje strony

do góry