Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (1) 2009

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (1) 2009

Spis treści

   

Wprowadzenie.....................................................................................................................5

Piotr Potejko, Piotr Tchorzewski
Miejsce i znaczenie „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w realizacji
zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
........................................................................... 7

I. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ...................................................................................... 9

Stanisław Sulowski
W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego
........................................................... 10

Konstanty Adam Wojtaszczyk
Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego
..................................................................... 14

Kazimierz Mordaszewski
Proces kształtowania służb specjalnych w systemie prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej
....................................................................................................... 16

Łukasz Skoneczny
Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
....................................................................................................... 23

Michał Stężycki, Marcin Siuda, Paulina Dudzik
Proliferacja towarów i technologii podwójnego zastosowania. Rola ABW
w zakresie przeciwdziałania tego typu zagrożeniom
.................................................................... 31

Dariusz Błachut
Współczesna scena narkotykowa. Cz. I – Charakterystyka najpopularniejszych
substancji psychotropowych i środków odurzających
................................................................. 36

II. TERRORYZM ................................................................................................................. 49

Jacek Derlacki, Waldemar Kaczorowski, Dariusz Lizakowski
Zarządzanie kryzysowe
.......................................................................................................... 50

Sebastian Wojciechowski
Terroryzm. Analiza pojęcia
..................................................................................................... 54

Tomasz Nalepa, Stanisław Popiel
Terroryzm chemiczny
............................................................................................................ 61

III. ANALIZY STRATEGICZNE .............................................................................................. 77

Anna Grabowska
Dylematy energetyczne Federacji Rosyjskiej
............................................................................. 78

IV. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE .....................................89

Rafał Korycki
Wybrane metody poprawy jakości sygnału mowy
...................................................................... 90

Jacek R. Garlak
Wiarygodność informacji w kontekście komunikatów niewerbalnych
........................................... 100

Magdalena Pejas
Techniki ukrywania informacji w danych cyfrowych i narzędzia je wykrywające
.............................. 105

V. PRAWO ....................................................................................................................... 115

Jacek Grzemski, Andrzej Krześ
Uwagi praktyczne dotyczące przestępstw z art. 296 k.k. popełnionych przez
osoby kierujące podmiotami gospodarczymi
............................................................................ 116

Jarosław Hołub
Europejski nakaz aresztowania
.............................................................................................. 125

Sylwia Stefaniak
Zakres definicji tajemnicy służbowej. Próba analizy na wybranych przykładach
............................... 137

Jarosław Talarowski
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
Zarys wybranych regulacji obowiązujących w polskim systemie prawnym
..................................... 146

VI. WYDARZENIA ..............................................................................................................153

Marta Bykas-Strękowska, Rafał Wierzchosławski
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kręgach członków Europejskiej
Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych
.................................................................................... 154

VII. KONFERENCJE COS ABW .............................................................................................160

Arkadiusz Iwaniuch
Konferencje w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Emowie.
................................................................................................. 161

VIII. KALENDARIUM KONTRWYWIADOWCZE ..................................................................... 163

Marcin Grabowicz
Wybrane przykłady z międzynarodowego kalendarium wydarzeń
kontrwywiadowczych
......................................................................................................... 164

IX. ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE .........................................................................................183

Tomasz Grzegorczyk
Opinia wydawnicza opracowania zbiorowego pt. Terroryzm. Materia ustawowa?
.......................... 184

X. ZASADY REDAKCYJNE ...................................................................................................185

 

 

Opcje strony

do góry