Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 8 (5) 2013

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 8 (5) 2013

Spis treści

Pamięci Krzysztofa Kozłowskiego – pierwszego szefa Urzędu Ochrony Państwa ... 9

Krzysztof Kozłowski
Rewolucja po polsku ................................................................................. 10

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY ..................................................................... 13

Marcin Gołaszewski
Przełom w procesie walidacji i wyrażaniu wartości diagnostycznej testów
wykorzystywanych w badaniach poligraficznych ............................................. 15

(streszczenie)

Mirosław Sadowski
Dżihad – święta wojna w islamie .................................................................. 29

(streszczenie)

Kacper Rękawek
Przyczynek do badań nad przywództwem w organizacjach terrorystycznych ....... 48

(streszczenie)

Magdalena Adamczuk
Czeczeńskie kobiety w strategii działania bojowników kaukaskich ....................... 64

(streszczenie)

Luiza Wojnicz
Europejska Służba Działań Zewnętrznych jako innowacyjny
element bezpieczeństwa Unii Europejskiej sensu largo ..................................... 83

(streszczenie)

Arkadiusz Dymowski
Agentes in rebus. Antyczny rodowód współczesnych służb specjalnych .............. 98

(streszczenie)

II. STUDIA I ANALIZY ............................................................................. 107

Anna Kańciak
Problematyka cyberprzestępczości w Unii Europejskiej ..................................... 109

(streszczenie)

Maciej Aleksander Kędzierski
Cybernetyczne ujęcie funkcjonowania związku przestępczego przy wykorzystaniu
teorii układów autonomicznych (samodzielnych) Mariana Mazura. Zarys
problematyki ............................................................................................ 121

(streszczenie)

Tomasz Safjański
Efektywność działań operacyjnych Europolu w zwalczaniu
terroryzmu międzynarodowego
– próba oceny ......................................................................................... 147

(streszczenie)

Mariusz Cichomski, Mirosław Kumanek
Administracyjne metody przeciwdziałania przestępczości – Nieformalna
Sieć ds. Administracyjnego Podejścia do Przeciwdziałania i Zwalczania
Przestępczości Zorganizowanej .................................................................. 153

(streszczenie)

Dariusz Pożaroszczyk
Federalny Urząd Ochrony Konstytucji – zadania i charakterystyka zwalczanych
zagrożeń ................................................................................................ 161

(streszczenie)

Krzysztof Danielewicz
Komórka sztabowa 2X w operacji typu COIN – wybrane zagadnienia ............... 170

(streszczenie)

Krzysztof Krełowski
Kontratyp w uprawnieniach ABW i MI5 ....................................................... 189

(streszczenie)

Piotr Wojtunik
Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych ............................... 202

(streszczenie)

Przemysław Szustakiewicz
Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa
sądów administracyjnych .......................................................................... 218

(streszczenie)

III. RECENZJE ....................................................................................... 237

Sławomir Suchecki
Katarzyna Witkowska-Rozpara, „Przestępczość, środki masowego przekazu
a polityka karna” ...................................................................................... 239


Kamil Frąckowiak
„Piracy and Maritime Crime. Historical and Modern Case Studies”,
B.A. Elleman, A. Forbes, D. Rosenberg (red.) ............................................... 243


Fabiana Fetke, Krzysztof Izak
Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, „Mossad. Najważniejsze misje izraelskich
tajnych służb” .......................................................................................... 246


IV. PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH ................................................... 257

Ogólnopolski konkurs szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ..................................................... 259


Maciej Musiejko
Zjawisko cyberterroryzmu w polskim prawie karnym ....................................... 261


V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA ......................................................... 275

Arkadiusz Iwaniuch, Ryszard Oleszkowicz

Konferencja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Kontrwywiad II RP
(1914) 1918–1945 (1948)” (7–8 listopada 2012 r., Emów) ............................. 277


Jarosław Szatkowski
Dwudziestolecie jednostki antyterrorystycznej UOP-ABW (1993–2013) ............. 280


O autorach ............................................................................................ 285

Informacja dla autorów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” .... 286

 

 


 


 

Opcje strony

do góry