Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 6 (4) 2012

Spis treści

   

I. ANALIZY....................................................................................................................... 9

Jacek Gawryszewski
Służby specjalne w Republice Federalnej Niemiec
.................................................................... 11

Dagmara Sowińska
Geneza wprowadzenia przepisów regulujących formy ochrony cudzoziemców
na terytorium RP
............................................................................................................... 24

Waldemar Hołodniuk
Cztery lata Polski w Schengen – wzrost czy spadek poziomu bezpieczeństwa?
............................ 44

II. PRAWO ...................................................................................................................... 55

Małgorzata Niebrzydowska, Radosław Kotowicz
Wstęp do informatyki śledczej
.............................................................................................. 57

III. TERRORYZM .............................................................................................................. 69

Piotr Pomianowski, Ewa Maćkowiak
Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego
w Polsce i we Francji
.......................................................................................................... 71

Krzysztof Izak
Wpływ sytuacji w zachodniej strefie Sahary i Sahelu na wzrost
zagrożenia terroryzmem
...................................................................................................... 95

IV. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE .................................. 109

Dariusz Błachut, Bogdan Szukalski
Dopalacze – właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie
rozpowszechnianiu
............................................................................................................. 111

V. OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESOW PAŃSTWA ..................................................... 137

Remigiusz Rosicki, Grzegorz Rosicki
Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski
........................................................................... 139

Tomasz Szewczyk
Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej
............................................................... 157

VI. HISTORIA .................................................................................................................. 169

Beata Mącior-Majka
Policja Polityczna w województwie krakowskim w latach 1919–1926
.......................................... 171

Arkadiusz Bródka
Placówka wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) w Szczecinie
....................... 188

VII. RECENZJE ................................................................................................................. 201

Piotr Chlebowicz
Tim Weiner, „Dziedzictwo popiołów. Historia CIA”
.................................................................... 203

Anna Pieszko-Sroka
Jack Nasher, „Jak rozpoznać kłamcę”
...................................................................................... 206

VIII. PRZEGLĄD PRAC KONKURSOWYCH ...........................................................................209

Przegląd prac laureatów pierwszej edycji konkursu Szefa ABW na najlepszą
pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego.
................................... 211

Klaudiusz Wiśniewski
Między bezpieczeństwem a wolnością – zarys przemian prawnych
i psychologiczno-społecznych po 11 IX 2001 roku
.................................................................... 213

Iwona Jankowska-Czyż
Przygotowanie Wielkiej Brytanii do przeciwdziałania terroryzmowi
............................................... 234

VIII. WYDARZENIA .......................................................................................................... 245

Kazimierz Mordaszewski, Andrzej Rylski
Uproszczenie wymiany informacji wywiadowczych w ramach Unii Europejskiej
.............................. 247

Wojciech Basiński, Piotr Potejko
Konferencja „Generał dywizji Stefan Rowecki «Grot» – patron Centralnego
Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie – Polak, żołnierz, patriota”
................................................... 251

Katarzyna Gołąb
Konferencja „Classified Information Training Initiative (CITI)”
..................................................... 253

Jarosław Korbacz, Krzysztof Jaworowicz
Konferencja „Zwalczanie oszustw szkodzących interesom finansowym UE– ujęcie
praktyczne w zakresie azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych
...................................... 254

Edyta Jaworska
Konferencja „The various aspects of protecting classified information”
........................................ 257

Anna Kańciak
Przewodnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w organach
przygotowawczych Rady Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji
w drugiej połowie 2011 r.
.................................................................................................... 259

O autorach ......................................................................................................................267

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Przeglądzie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego”
.............................................................................................................. 268

Informacja dla autorów „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” .............................. 269

 

 


 


 


 

Opcje strony

do góry