Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 5 (3) 2011

Spis treści

   

I. ANALIZY....................................................................................................................... 9

Krzysztof Bondaryk
Cztery lata z życia ABW. Dobre praktyki i modernizacja
.............................................................. 11

Barbara Uhryn-Markiewicz
Potencjał psychologii śledczej a zadania procesowe Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
.................................................................................................................. 25

Anna Pieszko-Sroka
Czy zeznania są wiarygodne?
Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa w tym procesie
............................................... 44

Łukasz Skoneczny
Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo Unii Europejskiej
- wybrane zagadnienia
......................................................................................................... 55

II. PRAWO ....................................................................................................................... 65

Katarzyna Wojtaszyn, Agnieszka Kacperczyk
Świadek koronny. 15 lat doświadczeń
.................................................................................... 67

Tomasz Plaszczyk
Przestępstwo z art. 256 kk – uwagi praktyczne
....................................................................... 82

III. TERRORYZM ............................................................................................................... 91

Henryk Urbaniak
Kontrola bezpieczeństwa ruchu lotniczego
realizowana przez Straż Graniczną
........................................................................................... 93

Artur Jasiński
Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” stosowana w zabezpieczeniu
antyterrorystycznym amerykańskich miast metropolitalnych
........................................................ 99

Krzysztof Izak
Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych
przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju
............................................... 116

IV. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE .................................. 149

Urszula Konarowska
Efektywność zabezpieczeń banknotów
.................................................................................. 151

Robert Lach
Teleinformatyka w służbie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
............................................. 165

V. OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESOW PAŃSTWA ..................................................... 175

Maciej Kluczyński
„Politically Exposed Person”, czyli osoba zajmująca eksponowane stanowisko
polityczne jako klient o podwyższonym stopniu ryzyka
.............................................................. 177

Michał Beska
Wyłudzenie dotacji jako oszustwo kapitałowe .
........................................................................ 198

Kamil Nowak
Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także nowych obowiązków,
jakie nałożyła ona na przedsiębiorców
.................................................................................... 206

VI. HISTORIA .................................................................................................................. 215

Wiesław Jurkowski
Bogusław Miedziński
............................................................................................................ 217

VII. RECENZJE ................................................................................................................. 235

Ryszard Oleszkowicz
Witold Pasek, „Bolesława Kontryma życie zuchwałe.
Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953”, Warszawa 2006, Fronda, s. 384
................................. 237

Krzysztof Izak
Rafał Ożarowski, „Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim
Wschodzie”, Gdańsk 2011, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 250
............................................ 251

Przemysław Leśniak
Alfred Staszak, „Porwania w celu wymuszenia okupu – Studium kryminalistyczne”,
Zdzieszowice 2010, Prometeusz, s. 352
................................................................................ 255

VIII. WYDARZENIA .......................................................................................................... 259

Dominika Słapczyńska
Międzynarodowe warsztaty na temat oceny wiarygodności w walce
z terroryzmem – Barcelona 2011
.......................................................................................... 261

Joanna Stępniak-Getke
Konferencja „Standardy bezpieczeństwa dokumentów państwowych”
....................................... 266

Kazimierz Mordaszewski
Porozumienie o wymianie informacji między Centrum Antyterrorystycznym
ABW a Centrum Sprawdzeń Antyterrorystycznych USA
............................................................ 268

Jolanta Frąckiewicz
Konferencja „Właściwe zarządzanie obiegiem informacji niejawnych”
........................................... 269

O autorach ....................................................................................................................... 271

 

 


 


 

Opcje strony

do góry