Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - WYDANIE SPECJALNE

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - WYDANIE SPECJALNE z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

Spis treści

   

Krzysztof Bondaryk
Pro publico bono
  .............................................................................................................. 5

Służby Specjalne Demokratycznego Państwa.
Cywilne służby specjalne III RP – próba bilansu.

Stenogram z konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa, 14 grudnia 2010 r.
......................................................................... 7

Krzysztof Burnetko
Polityka według wartości, czyli OBYWATEL KK ........................................................................ 33

Marek Lasota
Kryptonim: „REDAKTOR” ..................................................................................................... 42

Jan Widacki
Krzysztofa Kozłowskiego filozofia lustracji ................................................................................. 56

Piotr Niemczyk 
As (białego) wywiadu .......................................................................................................... 63

Andrzej Barcikowski      
Senator, czyli spełniona potrzeba posiadania autorytetu ............................................................ 74

Bartłomiej Sienkiewicz  
Polityka Kozłowskiego ......................................................................................................... 77

Aleksander Herzog         
Okiem prokuratora ............................................................................................................. 80

Andrzej Milczanowski    
Minister Spraw Wewnętrznych niepodległej Polski .................................................................... 87

Gromosław Czempiński 
„Nasz Minister” ................................................................................................................... 90

Bronisław Młodziejowski              
Kilka reminiscencji poświęconych Panu ministrowi Krzysztofowi Kozłowskiemu ............................... 95

Stanisław Hoc    
Geneza ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa .......................................................................... 99

Kazimierz Mordaszewski
Od niepodległości do niepodległości ...................................................................................... 111

Zbigniew Nowek         
Dwadzieścia lat później... ..................................................................................................... 117

Michał Jan Stręk              
Początek demokratycznych służb, czyli człowiek, któremu zaufaliśmy ........................................... 121

Andrzej Kapkowski        
Wyzwania i problemy kontrwywiadowcze wczesnych lat transformacji ustrojowej w Polsce ............ 127

Zbigniew Siemiątkowski
W oczekiwaniu na wielką zmianę. Środowisko wywiadu cywilnego MSW
w okresie przełomu 1989 roku ............................................................................................. 135

Wiktor Fonfara
Zarząd Śledczy – weryfikacja funkcjonariuszy i początki Urzędu Ochrony Państwa ......................... 143

Antoni Podolski
(W)Varia(n)ty bezpieczeństwa narodowego dwudziestolecia III RP ........................................... 150

Jacek Mąka      
Wyzwania stojące przed służbami specjalnymi – 20 lat temu i obecnie ........................................ 156

Paweł Białek      
Zarys pracy analityczno-informacyjnej realizowanej dla odbiorców zewnętrznych
przez Urząd OchronyPaństwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ..................................... 166

Zdzisław Skorża
Marta Bykas-Strękowska             

Jakość i przedsięwzięcia naukowe w kryminalistyce – wyzwaniem XXI wieku ................................. 173

Autorzy .......................................................................................................................... 182

 

 


 


 

Opcje strony

do góry