Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (3) 2010

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (3) 2010

    

Spis treści

   

I. TERRORYZM .................................................................................................................. 9

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca
Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. II.
.......................... 11

Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski
System antyterrorystyczny Republiki Francuskiej
....................................................................... 29

II. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO
INFORMATYCZNE
............................................................................................................... 37

Rafał Korycki
Badanie autentyczności nagrań cyfrowych z wykorzystaniem analizy wahań
częstotliwości prądu sieci energetycznej
................................................................................. 39

Krzysztof Markiewicz
Cela diamentowa - możliwości aplikacyjne w kryminalistycznej analizie mikrośladów
......................... 51

III. PRAWO ...................................................................................................................... 67

Jacek Mąka
Prowokacja jako narzędzie działania służb policyjnych
.................................................................. 69

Dariusz Góralski
Artykuł 12a znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym - nowa
odpowiedzialność ABW
........................................................................................................ 80

Fabiana Fetke
Szpiegostwo w polskim prawie karnym - czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych?
....................... 91

Piotr Durbajło
Sieć Łączności Rządowej
..................................................................................................... 101

Stanisław Smykla
Najważniejsze zmiany w systemie ochrony informacji niejawnych wprowadzone
przez nową ustawę o ochronie informacji niejawnych
.............................................................. 105

IV. OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAŃSTWA ................................................... 111

Remigiusz Rosicki
Reglamentacja działalności gospodarczej w energetyce. Analiza prawno-instytucjonalna
................ 113

Mariusz Badak
Bezpieczeństwo w aspekcie interesów ekonomicznych państwa
............................................... 138

V. HISTORIA ................................................................................................................... 147

Robert Osek, Mirosław Grabowiecki
Próba dokonania bilansu współpracy KGB - SB w latach 1970-1990. Cz. I
.................................... 149

Danuta Gibas-Krzak
Działalność terrorystyczna i dywersyjno-sabotażowa nacjonalistów ukraińskich
w latach 1921-1939
.......................................................................................................... 174

VI. RECENZJE .................................................................................................................. 189

Jan Larecki
Strategia Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
(sierpień 2009)
................................................................................................................. 191

Piotr Niemczyk
Świat w roku 2025 - scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA
.............................................. 193

VII. WYDARZENIA ........................................................................................................... 195

Piotr Potejko
10 lat Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie
............................................................. 197

Marcin Gołaszewski
Normy prawne i standardy branżowe w zakresie badań poligraficznych
w wybranych krajach (podsumowanie I Międzynarodowego Sympozjum
Poligraferów, Emów 21-24 czerwca 2010)
............................................................................ 201

Dariusz Błachut
Sprawozdanie ze spotkania Grupy Roboczej ds. Narkotyków
(Drug Working Group, ENFSI), Blend (Słowenia) 18-20 maja 2010
............................................ 204

O autorach ...................................................................................................................... 207

 

 

 

    

 

Opcje strony

do góry