Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-2/642,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-2-2-2010.html
2021-06-25, 15:43

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 2 (2) 2010

    

Spis treści

   

Piotr Potejko, Piotr Tchorzewski
Od Redakcji
.......................................................................................................................... 9

I. TERRORYZM .................................................................................................................. 11

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca
Analiza zamachów samobójczych w aspekcie kryminologicznym i prawnym. Cz. I.
........................... 13

Przemysław Ligenza, Tomasz Nalepa, Cezary Sochala, Jan Szymanowski
Zapasy prekursorów bojowych środków trujących i niebezpiecznych
substancji chemicznych a terroryzm. Cz. I. Wybrane zagadnienia teorii zapasów ............................. 28
Cz. II. Środki toksyczne i materiały wybuchowe stosowane przez terrorystów
............................... 34

Piotr Mickiewicz
Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na
wybranym przykładzie
........................................................................................................... 43

Tomasz Szewczyk, Maciej Pyznar
Ochrona infrastruktury krytycznej a zagrożenia asymetryczne
...................................................... 53

Andrzej Krzak
Terrorystyczna i wywrotowa działalność organizacji komunistycznych w Polsce
w latach 1921-1939
............................................................................................................. 60

II. ANALIZY ....................................................................................................................... 77

Agata Furgała, Damian Szlachter, Anna Tulej, Paweł Chomentowski
System antyterrorystyczny Wielkiej Brytanii. Wybrane zagadnienia
............................................... 79

Katarzyna Laskowska
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Rosji w ujęciu kryminologicznym ..................................... 90

Andrzej Makarski
Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza,
zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania
...................................... 101

Remigiusz Rosicki
Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy
.............................................................. 113

III. TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE ................................. 119

Elżbieta Ciszewska, Natalia Łepczyk
Zabezpieczenia w polskich dokumentach publicznych
............................................................... 121

Waldemar Maciejko
Zastosowanie automatycznego rozpoznawania mówców w kryminalistyce
................................... 133

IV. PRAWO ..................................................................................................................... 139

Antoni Podolski
Miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa
antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej
....................................................................... 141

Jacek Grzemski, Andrzej Krześ
Analiza pojęcia ,,przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa”
w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu
........................................................................................................ 149

V. RECENZJE ................................................................................................................... 157

Piotr Chlebowicz
Metody sztucznej inteligencji
............................................................................................... 159

Jan Larecki
Roger Faligot, Tajne służby chińskie (Od Mao do igrzysk olimpijskich),
Katowice 2009
................................................................................................................. 162

VI. WYDARZENIA ............................................................................................................ 165

Marta Bykas-Strękowska, Sławomir Szczepańczyk, Dariusz Laskowski
Sprawozdanie z pokazu technicznego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych
w miejscu symulowanego wybuchu
...................................................................................... 167

Obchody 20-tej rocznicy utworzenia cywilnych służb specjalnych
w demokratycznej Polsce
.................................................................................................... 175

ABW i NASK laureatami konkursu „Teraz Polska” ..................................................................... 185

VII. DOKUMENTY ............................................................................................................. 187

Raport z działalności ABW za 2009 rok ................................................................................... 189

 

 

 

     

 

Opcje strony