Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - WYDANIE SPECJALNE

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - WYDANIE SPECJALNE

Spis treści

   

 

Wstęp ................................................................................................................................. 5
 

Tło historyczne ..................................................................................................................... 6
 

Krzysztof Kozłowski
Rewolucja po polsku
............................................................................................................ 13
 

Jan Widacki
Prehistoria UOP
................................................................................................................... 18
 

Poseł Jerzy Zimowski
Wystąpienie parlamentarne z dnia 6 kwietnia 1990 r. ................................................................. 24
 

Andrzej Milczanowski
Jak trafiłem do Urzędu Ochrony Państwa
................................................................................. 41
 

Bartłomiej Sienkiewicz
Historia pewnego złudzenia
................................................................................................... 49
 

Konstanty Miodowicz
Wszystko zaczęło się w Krakowie ............................................................................................ 56
 

Piotr Niemczyk
BAI ................................................................................................................................... 60
 

Wojciech Raduchowski-Brochwicz
UOP – początek .................................................................................................................. 68
 

Michał Jan Stręk
Wyzwanie .......................................................................................................................... 70
 

Jan Wesołowski
Dwadzieścia lat minęło .......................................................................................................... 75
 

Andrzej Barcikowski
UOP i ABW w latach 2002-2005 ............................................................................................ 80
 

Andrzej Misiuk
Ewolucja cywilnych służb specjalnych w Polsce. ........................................................................ 86
 

Andrzej Grajewski
Transformacja służb specjalnych Czechosłowacji w latach 1990-1992.
Wybrane zagadnienia.
.......................................................................................................... 93
 

Sławomir Zalewski
Cywilna kontrola służb specjalnych w Polsce ........................................................................... 106
 

Krzysztof Bondaryk
Nowe wyzwania. Nowe zagrożenia ....................................................................................... 124

Ikonografia ....................................................................................................................... 129
 

Szefowie UOP/ABW ........................................................................................................... 131
 

Legitymacje UOP/ABW ....................................................................................................... 134
 

Projekty logo UOP/ABW ..................................................................................................... 138

 

Opcje strony

do góry