Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/analiza-rozwiazan-prawn/1342,Analiza-rozwiazan-prawnych-w-zakresie-funkcjonowania-sluzb-specjalnych-w-wybrany.html
2021-06-23, 07:53

Spis Treści
 

5

7

7
15
19
25
29
36
38
46

55

55
58
66
68
73
76

81

81
82
84
88
90

95

95
97
100

104

107

 

Opcje strony