Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje

Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach skarg i wniosków

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 522) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjął decyzję o wyłączeniu w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dniem 26 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi interesantów w sprawach skarg i wniosków. Oznacza to, że do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zamknięta będzie obsługa interesantów w obiektach ABW. Na bieżąco będą rozpatrywane skargi i wnioski przesyłane do ABW za pośrednictwem operatora pocztowego oraz telefonicznie.

Opcje strony

do góry