Narzędzia

Weryfikacja podpisu

Aplikacje umożliwiają weryfikację podpisu elektronicznego zastosowanego do podpisania pliku PDF z aktem prawnym (plik o rozszerzeniu XAdES).