Zwalczanie terroryzmu

Wydarzenia z 11 września 2001 roku oraz zamachy w Madrycie i Londynie uzmysłowiły nam wszystkim, jakim wyzwaniem dla państw, organizacji międzynarodowych i obywateli jest skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom związanym z terroryzmem.

W ocenie specjalistów, Polska nie jest pierwszoplanowym celem dla organizacji ekstremistycznych. Mimo to - z uwagi na powagę zagadnienia i nieprzewidywalność działań zamachowców - nie można wykluczyć ataku na terytorium RP. Musimy liczyć się z możliwością wrogich działań w związku z udziałem w kampanii antyterrorystycznej oraz operacjach NATO czy UE.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ustawowo zobowiązana do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zapobiegania aktom terroru. Pozyskiwanie i analizowanie informacji pozwala na ocenę źródeł i skali zjawiska, wytypowanie grup potencjalnych zamachowców, rozpoznanie ich planów i zaplecza logistycznego.

Walka z terroryzmem wymaga ścisłej współpracy z innymi służbami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami międzynarodowymi. Skuteczną koordynację działań podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę antyterrorystyczną Polski ma zapewnić powołane w ramach ABW Centrum Antyterrorystyczne.

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF