Informacje o dzienniku
Rocznik
2017
Pozycja
30
Data ogłoszenia
09.10.2017
Czas udostępnienia
11.10.2017
Informacje o akcie
Data ogłoszenia
09.10.2017
Organ wydający
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Informacje o dzienniku Dz. Urz. 2017/30 Ogłoszony: 09.10.2017 Decyzja Nr 230 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie